torek, 19. november 2013

Strategija zdrave prehrane

Tako v Sloveniji kot v Evropi nasploh je kmetijska politika še vedno preveč usmerjena v vzpodbujanje pridelave manj zdrave hrane tako po zvrstnosti kot po načinihpridelave. Namen strategije prehranske politike v Sloveniji, ki jo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, povezanimi s prehransko verigo, pripravljajo na ministrstvu za zdravje, bo spremeniti takšno usmerjenost pridelave, po drugi pa spremeniti prehranske navade in način življenja pri ljudeh, torej na stranipovpraševanja. Glavna pobudnica nastajanja strategije prehranske politike v RSza leta 2003–2008, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec - Zakotnik, je včeraj na radgonskem kmetijsko-živilskem sejmu povedala, da kar tri četrtine Slovencev oboleva in umira zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so predvsem posledica nezdravega prehranjevanja, ker za temi boleznimi obolevamo celo prej in pogosteje kot v državah EU, ker imamo velike regijske razlike v zdravju, ker imamo nezdrave prehranske navade in pridelavo živil, ki ni uravnotežena s priporočili o zdravem prehranjevanju. Tako v Sloveniji še vedno pojemo za tretjino premalo zelenjave in sadja in tudi količin, ki jihpojemo, ne pridelamo v celoti doma, ampak jih 40 odstotkov uvozimo. Na drugi strani imamo presežke mleka in mesa, ki ima v naši prehrani več kot polovični delež, čeprav naj bi ga bilo po priporočilih le četrtina.

Ni komentarjev:

Objavite komentar